Polaris logo Kubota logo Mega logo Hustler logo Multione logo

Ramavtal

SKL Kommentus Inköpscentral

Agria Maskin AB har ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral omfattande åkgräsklipppare, traktorer och elfordon.

SKL (Sveriges kommuner och landsting) förenklar upphandling för kommunägda bostadsföretag, kommuner, landsting och regioner.

Upphandling sker genom att köparen kontaktar SKL om vilken typ av maskin som ska införskaffas. SKL skickar ut förfrågan till de leverantörer som har ramavtal inom den efterfrågade produktkategorin. Köparen kan då få in offerter från flera leverantörer och därefter välja den som har det bästa erbjudandet. Upphandlingen har då skett snabbt, enkelt och korrekt enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling).

HBV-avtal

Agria Maskin AB är återförsäljare för Winn Marketing som har ramavtal med HBV omfattande Mega elfordon.

HBV-avtal förenklar upphandling för kommunägda bostadsföretag. HBV (Husbyggnadsvaror) är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar, i huvudsak kommunägda bostadsbolag. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna närmare 850.000 lägenheter.

Upphandling sker genom att köparen kontaktar HBV om vilken maskin som ska införskaffas. HBV har förhandlat fram ett ramavtal med leverantören som kan erbjuda den efterfrågade maskinen. Ramavtalet ger köparen en bestämd rabattsats. Upphandlingen sker snabbt, enkelt och korrekt enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).